Gebruikersvoorwaarden

Wij voeren uw en onze privacy hoog in het vaandel, gebruikersvoorwaarden beschermen ook uzelf. 

Bij registratie ben je akkoord gegaan met deze gebruikersvoorwaarden. Bij het aanmelden krijg je deze voorwaarden te zien en moet je expliciet akkoord gaan vooraleer de dienst wordt geactiveerd.

Gebruikersvoorwaarden

Ondergetekende,

verklaart

op volkomen vrijwillige basis deel te nemen aan het testproject "Flexibel parkeren op de Zuidas", ter evaluatie van een nieuwe manier van organisatie van woon-werkverkeer.

en verklaart voorts

 1. abonneehouder te zijn in een van de Q-Park garages Mahler, Symfony of Eurocenter in Amsterdam-zuid.
 2. dat de bedoelingen en het doel van het "Flexibel parkeren op de Zuidas" testproject en de daarbij gevolgde aanpak tot mijn tevredenheid zijn uitgelegd, ik de schriftelijke informatie over het testproject heb gelezen en dat mij duidelijk is uitgelegd waarvoor ik de door Monal ter beschikking gestelde apparatuur mag gebruiken;
 3. dat ik mij er van bewust ben dat het Nederlandse Verkeersreglement en bijbehorende wet- en regelgevingen altijd voorrang hebben op de veiligheidsregels en instructies die zijn meegedeeld met betrekking tot het "Flexibel parkeren op de Zuidas" testproject;
 4. dat ik Monal toelaat om ritgegevens obetreffende mijn woon-werk verkeer te verzamelen, en ze onder geaggregeerde en geanonymiseerde vorm te verwerken in de conclusie van het piloot project, dat deze conclusies zullen worden gepubliceerd.
 5. Dat ik Monal toestemming geef om andere ritgegevens te verzamelen voorzover ik daar toe het "opt in" vinkje heb aangetikt in de sectie "ritten", maar dat deze ritgegevens niet mogen worden gedeeld met derden tenzij mits een gerechtelijk bevel.
 6. dat ik op elk moment, zonder opgave van redenen, mijn deelname aan het "Flexibel parkeren op de Zuidas" testproject kan beëindigen, net zozeer als Monal mijn deelname aan het testproject kan beëindigen op elk moment tijdens de test, indien zij dat nodig achten;
 7. dat ik Monal  zal informeren, via één van de medegedeelde contact mogelijkheden, als mij op enig moment tijdens het testproject  de rijbevoegdheid wordt ontzegd;
 8. dat mij naar beste weten geen belemmeringen bekend zijn die mij er van kunnen weerhouden om aan het "Flexibel parkeren op de Zuidas"  testproject deel te nemen;
 9. mijn ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming te geven aan  Monal om mijn persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in de informatiebundel (sectie "Info" van deze website) van het "Flexibel parkeren op de Zuidas" testproject ;
 10. dat ik de volgende apparatuur in bruikleen zal ontvangen:
  1. grijs kastje, ook wel OBU (On Board Unit) genoemd met sim kaart
  2. verbindingskabeltje tussen het grijze kastje en de aansluiting voor de sigarettenaansteker in de auto
 11. dat ik geen veranderingen zal aanbrengen aan de hierboven genoemde apparatuur, deze niet zal openen, niet zal reverse-engineeren, de beveiligingen niet zal omzeilen of deze manipuleren, noch deze apparatuur aan derden ter beschikking zal stellen en enkel zal gebruiken in het kader van het Highwise testproject ;
 12. dat ik als een goede huisvader voor de apparatuur zal zorgen en dat ik bij defect, verlies of diefstal van de hierboven genoemde apparatuur de verantwoordelijke van Monal hiervan zal verwittigen op het email adres: philip@monal.eu;
 13. dat Monal niet aansprakelijk zal zijn voor eventuele schade ten gevolge van het gedrag van de deelnemer in het verkeer, het afgeleid worden van de deelnemer door de getoonde informatie op de Onboard Unit en kosten door onrechtmatig gebruik van de apparatuur.

Tot slot verklaar ik

de hierboven genoemde apparatuur na afloop van het testproject, bij tussentijdse beëindiging, of bij verzoek onmiddellijk retourneer aan Monal via het afgesproken  afleveradres.