Help Sectie

Geregistreerde gebruikers vinden in deze sectie de handleidingen en installatievoorschriften voor de in-car apparatuur.

Verder is er een FAQ sectie en een gebruikersforum. De bedoeling hiervan is dat deze groeit door opmeringen en hints van de gebruikers. Het forum is het primaire communicatiemiddel tussen gebruikers en Monal, zodat iedereen voordeel doet van de ervaringen van elke deelnemer. En het laat ons toe te leren en te verbeteren.

Dus maak er actief gebruik van!